Kontakty

Adresa: DSS pre dospelých, SNP 11 , 908 71 Moravský Svätý Ján

IČO : 00596 256

Úradné hodiny : 7.00 – 15.00

E -mail:   dssmorsvjan@zupa-tt.sk

 

Riaditeľ : Ing. Matlovič Ján, tel. 7747217, matlovic.jan@zupa-tt.sk

Zástupkyňa riaditeľa, Mzdová účtovníčka : Kudličková Jozefa, tel. 7770378, kudlickova.jozefa@zupa-tt.sk

Účtovníčka : Vidovičová Terézia, tel. ,fax 7770581, vidovicova.terezia@zupa-tt.sk

Ekonóm : Kadlicová Elena, tel. 7770581, kadlicova.elena@zupa-tt.sk

Sociálna pracovníčka: Majzúnová Mária, tel. 7770581, majzunova.maria@zupa-tt.sk

Mgr. Brňová Jana, tel. 7770581, brnova.jana@zupa-tt.sk

Hlavná sestra : Bc. Katarína Jelčová, tel. 7770192, jelcova.katarina@zupa-tt.sk

Vedúca stravovacej prevádzky: Gašparová Jozefa, tel. 034/7770378, gasparova.jozefa@zupa-tt.sk

Hlavný terapeut : Mgr. Kolibjárová Anna 034/7770192 kolibjarova.anna@zupa-tt.sk